OBCHODNÍ PODMÍNKY

PRO VYDÁNÍ KARTY VÝZNAMNÉHO ZÁKAZNÍKA ZAHRADNICKÉHO CENTRA FERENČÍK

Správce:

FERENČÍK s.r.o., IČ: 280 61 373,

s místem podnikání: Generála Píky 729/2, České Budějovice, PSČ:370 01

adresa provozovny: Generála Píky 729/2, České Budějovice, PSČ:370 01


Zákazník odsouhlasením podmínek níže výslovně souhlasí s tím, aby jeho výše uvedené osobní údaje, jakož i údaje získané Správcem používáním zákaznické karty (dále jen „Osobní údaje“) byly Správcem shromážděny, zpracovávány, archivovány a používány pro účely poskytování zákaznických slev a zákaznických karet Správcem, informování Zákazníka o nabídkách a prodejních akcích Správce a rozesílání reklamních materiálů Správce. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze Správci a jeho oprávněným zaměstnancům. Osobní údaje budou Správcem uchovávány za pomocí prostředků výpočetní techniky. Zákazník bere na vědomí, že tento souhlas s výše uvedeným zpracováním jeho Osobních údajů je plně dobrovolný, že mu na požádání bude umožněn přístup k takto shromážděným a zpracovávaným Osobním údajům a že je oprávněn po Správci žádat případně blokování, doplnění, opravu anebo likvidaci nesprávně nebo neoprávněně zpracovaných Osobních údajů nebo vysvětlení ohledně jejich zpracovávání.


Svůj souhlas s výše uvedeným zpracováním Osobních údajů poskytuje Zákazník na dobu určitou, a to na dobu, po kterou bude Zákazník držitelem zákaznické karty vydané Správcem, avšak v každém případě nejméně na dobu pěti let ode dne udělení tohoto souhlasu.


Zákazník svým odsouhlasením podmínek níže rovněž potvrzuje, že se seznámil s pravidly poskytování slev držitelům těchto zákaznických karet dostupných na www.ferencik.cz. Slevu na základě zákaznické karty lze poskytnout pouze při osobním předložení zákaznické karty v prodejně Zahradnického centra Ferenčík na výše uvedené adrese provozovny. Slevy nelze poskytnout zpětně ani dodatečně po nákupu.