Ferenčík s.r.o. je členem profesního Spolku zahradnických center, skupiny devíti špičkových zahradnických center po celé České republice.

Sdružení zahradnických center s.r.o. je servisní společností provádějící obchodní, administrativní a organizační servis pro členy Spolku zahradnických center. Spolek je profesní sdružení fyzických a právnických osob, které se zabývají prodejem celého zahradnického sortimentu s důrazem na rostliny a služby v oboru. Počátek spolupráce sahá do roku 1998 a v nové podobě funguje od 1.1.2016.

dummy

dummy

 

Smyslem Spolku zahradnických center a Sdružení zahradnických center s.r.o. je:

  • Vzájemná informovanost mezi členskými zahradnickými centry
  • Zvýšení kultury prodeje a kvality nabízeného zboží
  • Sdružení finančních prostředků na společný marketing
  • Pětkrát ročně vydávání Zpravodaje zahradnických center pro bezplatné poskytnutí informací zákazníkům
  • Vzájemná spolupráce s dodavateli za účelem vylepšení odběratelsko-dodavatelských vztahů
    Podpora prodeje v zahradnických centrech

Sdružení zahradnických center s.r.o.

 

Na Dračkách 405/49, Veleslavín
162 00 Praha 6
IČO: 046 82 785
DIČ: CZ 04682785
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 250848

Spolek zahradnických center

 

Střešovická 465/49, Veleslavín
162 00 Praha 6
IČO: 044 88 156
DIČ: CZ 04488156
zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze oddíl L, vložka 63822

www.szc.cz

Copyright © 2020 Ferenčík s.r.o.| Vytvořilo INIZIO